19 Temmuz 2013 Cuma

~ DÎNE ZARAR VEREN YEDİ MUSÎBET ~
Resûl-i Ekrem (s.a.v.)ashâbına şöyle buyurmuştur:

“İyi ameller yapmakta acele ediniz. Siz, korkmak ve gayrete gelmek için, şu yedi şeyin gelip çatmasından daha kötü birşey mi bekliyorsunuz?

Birincisi: Herşeyi unutturan fakirlik… (Dînî vazifelerini yerine getiremeyecek derecede geçim derdine düşmek.)

İkincisi: Azdıran zenginlik (insanı sefâhate sevk eden servet çokluğu*).

Üçüncüsü: Aklı ve sağlığı bozan (dînî vecibelerini yerine getirmeye mâni olan) hastalık.

Dördüncüsü: Muhâkeme ve şuuru gideren, bunaklık derecesindeki ihtiyarlık.

Beşincisi: Ansızın gelen (insanı âhirete hazırlığı olmadan yakalayan) ölüm.

Altıncısı: Korkutucu istikbâl fitnelerinin en fenâsı bulunan Deccal fitnesi.

Yedincisi: Kıyâmetin kopması. (~Sünenü Tirmizî~)

                                                                     
          ~~~~ Cuma'mız Mübarek Olsun ~~~~Hiç yorum yok:

Yorum Gönder