21 Ocak 2015 Çarşamba

~ Ezan-ı Muhammedi Okunurken Köpeklerin Ulumasının Hikmeti ~Ezan-ı muhammedi okunurken şeytanların kaçtığı hadis-i şerif ile bildirilmiştir. (Buhârî, Ezân 4; Müslim, Salât 19; Nesâi, Ezân 30)

Horozlar melekleri görünce öterler. (Buhari, Bedülhalk, 15)

Hayvanlar bizim görmediklerimizi görebiliyorlar. Ezan okunurken köpeğin uluması hayra alamettir; 
şeytanların ve kafir cinlerin kaçışını görmüş olmalarından dolayıdır.

Dini Kaynaklara göre ise bunun sebebi şudur : Kafir cinler ve şeytanlar ezan sesini duymamak için çok uzak yerlere kaçarlar.. Hayvanların da gözlerinde perde olmadığından, o şeytanilerin böyle ani kaçışlarını gördüklerinden dolayı tepki verirler..

Bu rivayeti destekleyen Hadis-i Şeriflerde de mevcuttur :Hz. Cabir’den nakledildiğine göre Peygamberimiz(s.a.v) şöyle buyurdu: “Şeytan ezanı işittiği vakit Revha dağına kadar gider. koşar adımlarla kaçıp oradan uzaklaşmaya çalışır". (Müslim, Salat, 15, 16, 17, 18)


19 Ocak 2015 Pazartesi

:)

Kız dediğin bulaşıkları yıkadıktan sonra tezgâhı, çeşmeleri ve lavaboyu da şöyle iyice bir köpükler, temizler. Kız olmak bunu gerektirir çünkü...! :)
~ Hem Hadis-i Şerif Hem Dua ~ALLAH'IM! Bana azgınlık yapana karşı bana yardım et. Bana zulmedenden intikamımı al. Bedenime afiyet ver. Gözümü ve kulağımı bana faydalandır. Onları bana varisçi kıl. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Fayda vermeyen ilimden, huzura kabul edilmeyen amelden, huşu sahibi olmayan kalpten, işitilmeyen duadan sana sığınırım. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Gücün kudretinle afiyet ver, rahmetine girdir, Sana itaatle canımı al. Sevabını cennet kıldığın hayırlı bir amelimle son nefesimi al. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Kıyamet gününde üzüntülü yapma. Karşılaşma günüde bizi zor durumda bırakma (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Senden hayrın hemen gelecek ve sonradan gelecek olanın tamamını –bildiğim olsun bilmediğim olsun- istiyorum. Allah'ım şerrin tamamından bildiğim olsun bilmediğim olsun sana sığınıyorum. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Beni ilimle zenginleştir,hilimle süsle, takva ile zenginleştir, afiyetle güzelleştir. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Bilerek yaptıklarımı, hatalarımı, günahlarımı bağışla. Allah'ım! En doğru işimde bana hidayet ver. Nefsimin şerrinden beni koru. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Benden daha iyi bildiğin kusurlarımı, işlerimde aşırıya gitmemi, cehaletimi, hatalarımı bağışla. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Kalbimi bolca şükreden,dilimi çokça zikreden kıl. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Nimetinin kaybolmasından, afiyetinin benden çevrilmesinden, ani azabından, gazabının tamamından sana sığınırım. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Boş amellerden,ahlakın kötüsünden sana sığınırım. (Hadis-i Şerif)


17 Ocak 2015 Cumartesi

...........


"Haddini bilen yer yüzünde gül, bilmeyense ayrık otları gibidir.
Hoş olanla nahoşu ayırt etmeye göz ve gönül vermiş Mevlâm. 
Toprak bile canlıdır, besmelesiz yürüme. 
Yeryüzünde ne varsa canlıdır, hâkezâ incitme"


~ Baykuş Uğursuz mu? ~
Hz Süleyman (a.s) huzuruna girip selam veren baykuşa sormuş.

- “Ey Baykuş! Evlere konunca niçin uzun uzun ötersin?”

- “İnsanoğlu bu kadar ağır imtihanla karşı karşıya iken nasıl rahat uyur ? demek isterim.
- “Gündüzleri niçin dışarı çıkmazsın?”
- “İnsanoğlunun birbirlerine olan zulümlerinden dolayı….”
- “Feryâdında ne dersin ?”
- “Ey gâfiller! Yolculuk var.Hazırlıkta bulunun” derim.


Hz. Süleyman (a.s) şöyle buyurmuş : “ İnsana böyle yol gösteren başka bir kuş yoktur. Neden insanoğlu onu uğursuz sayar, anlamadım.”…

___________________________________________

Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mealen şöyle buyurdu:

‘Hastalığın bir başkasına kendi kendine bulaşıcılığı yoktur! Eşyada uğursuzluk yoktur! Baykuş ötmesinde uğursuzluk ve zarar verme yoktur! Safer ayında da uğursuzluk yoktur!..’

~ Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Buhari 5740, Müslim 2220/106 ~14 Ocak 2015 Çarşamba

~ Niçin Müslüman Oldular? ~

Anarşinin ancak İslam ahlakına sahip olmakla önleneceğine inandım. İçkiyi bıraktım, tesettüre girdim ve namaza başladım.Tina Gfanzil (Alman)

İslam’da, ırk, renk ve dil farkı gözetilmediğini, herkesin eşit olduğunu, namaz kılarken de rütbe ayrımı yapılmadığını gördüm, Müslüman oldum.
Thomas Clayton (Amerikalı)

İslam, en iyi şeyleri ihtiva eder. Hiçbir dinde kardeşlik, İslam’daki gibi değildir. Dr. Rolf Freiherr (Avusturyalı)

İslam, sevgi, doğruluk, temizlik ve güzel ahlakı emrettiği için Müslüman oldum. A.Uemura (Japon)

İslam’ı akla da uygun bulup Müslüman oldum.
Cecilla Cannolly (Avusturyalı)

İlim Çin’de de olsa alın hadisini okudum. İslam’ın ilme verdiği önemi görünce Müslüman oldum.
Mr. Board (Amerikalı)

İslam, israf ve cimriliği yasaklayan, maddi- manevi her hususta en güzel kaideleri olan dindir.
Albay Ronald Rockwell (Amerikalı

İslam dünya ve ahiret mutluluğunu gösterdiği için Müslüman oldum. B.Karai (Zengibar)

Putlara değil de, bir Allah’a ibadet etmeyi, doğruluğu, emanete riayeti, insanların haklarını gözetmeyi emreden İslamiyet’i kabul ettim. Necaşi (Habeş İmparatoru)

Tufeyl bin Amr, usta bir şairdi. Onun gibi şiirden anlayan pek azdı. Kur'an-ı kerimi okuyunca, onun şiir ve beşeri bir söz değil, ilahi bir kelam olduğunu hemen anlayıp Müslüman oldu.
_______________________________________

Allah indinde hak din ancak İslam’dır. ~Al-i İmran 19 ~

Kim İslam’dan başka din ararsa, bilsin ki, o din asla kabul edilmez. ~ Al-i İmran 85 ~9 Ocak 2015 Cuma

~ Cuma'mız Mübârek Olsun! ~

"Gül açmaz çağlayan akmaz İlâhî nûrun olmazsa
Söner âlem nefes kalmaz felek manzûrun olmazsa
Firâk ağlar visâl ağlar ezel mesrûrun olmazsa
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resulallah"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمّدٍ

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.


~ Cuma'mız Mübârek Olsun! ~