5 Ekim 2013 Cumartesi

~ İKİ HADİS-İ ŞERİF ~Âhir Zamandaki İnsanların Evsafı:

İmam Ahmed b. Hanbel... Abdullah b. Amr'dan rivayet etti ki; Rasûlul­lah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah şeriatini yeryüzü halkının elinden alın­caya kadar kıyamet kopmayacaktır. (Şeriat alındıktan sonra) dünyada iyiliği benimsemeyen, kötülüğü reddetmeyen ayak takımı ve serseri kimseler kalır."

Ahmed b. Hanbel, 2/210 İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 156.


Değersiz Kimselerin Söz Sahibi Olmaları Kıyamet Alâmetlerindendir:

İmam Ahmed b. Hanbel... Ebû Hüreyre'den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Kıyametten önce aldatıcı seneler olacaktır.
O se­nelerde doğrular yalan, yalancılar doğru söyler, güvenilir kimse hıyanet eder, hâin kimseye güvenilir ve değersiz kimseler söz sahibi olurlar."

Ahmed b. Han­bel, 2/338.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder