12 Ocak 2014 Pazar

VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?


Bu akşam, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ'nın (s.a.v.) âlemleri şereflendirdiği Velâdet Kandili'dir.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), Rebîulevvel ayının 12'nci Pazartesi gecesinde kâinâtı teşrîf etmişlerdir. Bu îtibârla bu ayın 12'nci gecesi hicrî senenin ilk kandilidir. Yarın akşam, Peygamberimiz (s.a.v.)'in dünyâyı teşrîflerinin kamerî 1488, milâdî sene ile 1443. yılını idrâk edeceğiz.

Bu ay içerisinde mümkün olduğu kadar salât ü selâm getirmeli; Salât-ı Nâriye, Salât-ı Münciye ve Salât-ı Fethiye okumaya çalışmalıdır.

Bu gecenin mânevî zenginliğinden istifâde etmek için bir tesbîh namazı kılmalı, bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır. Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir:

"Yâ Rabbi, niyet eyledim rızâ-yı şerîfin için tesbîh namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrîfleriyle âlemleri nûra gark ettiğin Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle." Allâhü Ekber, diyerek namaza başlanır.

(Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)
BİZ DE SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ YA RASULALLAH ~

Efendimiz (s.a.v) bir konuşmasında;
‘Kardeşlerimle buluşmayı çok özlüyorum’ der.
Sahabe sorar;
‘Ya Rasulallah, biz sizin kardeşleriniz değil miyiz’?
-Efendimiz;
‘Siz benim ashabımsınız, benim asıl kardeşlerim, beni görmeden iman edenlerdir’ buyururlar...

(Hadis-i Şerif / Enes Bin Malik'in (r.a) rivayetidir)


Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki:

"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin." (Ahzab Suresi- 56)

Yani evvela Rabbimiz bize Peygamberimiz (s.a.v)e' salavat getirmemizi ve selam vermemizi Kur'an ı Kerim'de emrediyor.

Bu Ayeti kerimeyle, Peygamberimiz (s.a.v)'e salat ve selamlarımızla hürmetlerimizi sunmak farzdır; her Müslüman için yerine getirilmesi gerekli bir görevdir. Her Müslüman en kısa şekilde:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمّدٍ

"Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed"

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." (Tirmizi, Salât 357)   
 ~ Mübarek Kandilinizi Tebrik Eder, Müstecap Dualarınızı bekleriz ~


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder