1 Mayıs 2014 Perşembe

REGÂİB GECESİ VE BU GECEDE YAPILACAK İBÂDETLERReceb-i Şerîfin ilk cuma gecesi, yani bu gece Regâib Gecesi'dir. Bu geceyi oruçlu olarak karşılamalıdır.

Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rek'at Hâcet namazı kılınır. İki rek'atte bir selâm verilerek kılınan bu namazda, Fâtiha'dan sonra her rek'atte 3 İnnâ enzelnâhü... ile 12 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır. Salât-ı Ümmiye şudur:

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'n- nebiyyi'l-ümmiyyi ve alâ âlihı ve sahbihı ve sellim."

Secdede 70 defa "Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü'l- melâiketi ve'r-Rûh" okunur. 


Secdeden kalkıp bir defa "Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lem. İnneke ente'l-e'azzü'l-ekrem." okunur.

Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa "Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü'l-melâiketi ve'r-Rûh" okunur.

Secdeden sonra duâ edilir. Duâda Allâh'a şu şekilde ilticâ etmelidir: "Allâhümme bârik lenâ Recebe ve Şa'bâne ve belliğnâ Ramazân." 

Regâib Gecesi'nden sonraki gündüzde, yani cuma günü öğle ile ikindi arasında 2 rek'atte bir selâm verilerek 4 rek'at teşekkür namazı kılınır. 

Her rek'atte 1 Fâtiha, 
7 Âyetü'l-Kürsî, 
5 İhlâs-ı şerîf, 
5 Kul eûzü birabbi'l-felak, 
5 Kul eûzü birabbi'n-nâs sûreleri okunur. 

Namazdan sonra 25 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l- aliyyi'l-azîmi'l-kebîri'l-müteâl", 25 defa
"Estağfirullâhe'l-azîm ve etûbü ileyk" diyerek istiğfâr ve sonra da duâ edilir. 
(Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)
_________________________________________

Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifâdenlerden olmamız duasıyla, Regaib Kandilimiz Mübarek Olsun.
~ Selâm ve Dua İle ~

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبلغنا رَمَضَانَ

“Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şâ’ban ve belliğna Ramazan.”Hiç yorum yok:

Yorum Gönder