19 Ocak 2015 Pazartesi

~ Hem Hadis-i Şerif Hem Dua ~ALLAH'IM! Bana azgınlık yapana karşı bana yardım et. Bana zulmedenden intikamımı al. Bedenime afiyet ver. Gözümü ve kulağımı bana faydalandır. Onları bana varisçi kıl. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Fayda vermeyen ilimden, huzura kabul edilmeyen amelden, huşu sahibi olmayan kalpten, işitilmeyen duadan sana sığınırım. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Gücün kudretinle afiyet ver, rahmetine girdir, Sana itaatle canımı al. Sevabını cennet kıldığın hayırlı bir amelimle son nefesimi al. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Kıyamet gününde üzüntülü yapma. Karşılaşma günüde bizi zor durumda bırakma (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Senden hayrın hemen gelecek ve sonradan gelecek olanın tamamını –bildiğim olsun bilmediğim olsun- istiyorum. Allah'ım şerrin tamamından bildiğim olsun bilmediğim olsun sana sığınıyorum. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Beni ilimle zenginleştir,hilimle süsle, takva ile zenginleştir, afiyetle güzelleştir. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Bilerek yaptıklarımı, hatalarımı, günahlarımı bağışla. Allah'ım! En doğru işimde bana hidayet ver. Nefsimin şerrinden beni koru. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Benden daha iyi bildiğin kusurlarımı, işlerimde aşırıya gitmemi, cehaletimi, hatalarımı bağışla. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Kalbimi bolca şükreden,dilimi çokça zikreden kıl. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Nimetinin kaybolmasından, afiyetinin benden çevrilmesinden, ani azabından, gazabının tamamından sana sığınırım. (Hadis-i Şerif)

ALLAH'IM! Boş amellerden,ahlakın kötüsünden sana sığınırım. (Hadis-i Şerif)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder